เพลง มดแดง

คำร้อง-ทำนอง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน นพดล ทองตะมุก

 

มดเอ๋ยมดแดง

มารวมแรงแข็งขัน

ใครเข้ามากล้ำกรายทำร้ายรังมัน

ก็วิ่งพรูกรูกันมาทันที

 

มดเอ๋ยมดแดง

แกร่งไม่เคยถอยหนี

ใครเข้ามารังแกยอมแพ้ไม่มี

ต่างช่วยกันต่อตีไม่มีกลัว

 

กัดตรงโน้น กัดตรงนี่

กัดตรงนี้ กัดไปทั่ว

กลัว ไม่กลัว

ไม่กลัวไม่ยอมถอย

 

มดเอ๋ยมดแดง

มารวมแรงเป็นร้อย

ตายเป็นตายยอมตายไม่หมายมัวคอย

น่าชมใจไม่น้อยเจ้ามดแดง