GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข้อสอบปลายภาควิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ (Innovation and Information Management)

ข้อสอบปลายภาควิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ (Innovation and Information Management)

 

 

1. ให้นักศึกษาเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศในสถานศึกษาแบบเต็มรูปแบบ

      โดยเสนอแนวคิดอย่างอิสระ ไม่ติดปัญหางบประมาณ และบุคลากร  แต่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ/

      ทฤษฎีที่เรียนมา  และความเป็นไปได้ในการนำไปประยุกต์ใช้

 

2. ในประเด็นการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

                2.1 ให้นักศึกษาใช้องค์กรที่ตนเองปฎิบัติงานอยู่เป็นกรณีศึกษา

                2.2 วิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ขององค์กร

                2.3 เสนอแนวคิดในการบริหารจัดการ

              2.4 บอกถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำแนวคิดใน ข้อ 2.3 ไปใช้

 

ขอให้โชคดี     ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ข้อสอบ
หมายเลขบันทึก: 291053
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 6
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (6)

ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ

สำหรับข้อสอบ

 ได้รับข้อสอบแล้วค่ะ

จะมีแนวคำตอบไหมค่ะ

น่าจะมีแนวตอบหรือรูปแบบการเขียนนะค่ะอาจารย์

ข้อสอบนี้ ของรุ่น 2 ปี 2552 ครับ

เอกพรต

รับทราบค่ะ และกำลังศึกษาแนวทางตอบค่ะ

หน้านี้เป็นข้อสอบ รุ่น 2 ครับ

แต่ใช้เป็นแนวทางได้

ของรุ่น 3 เปลี่ยนข้อสอบครับ

เอกพรต