ความเห็น 2158199

ข้อสอบปลายภาควิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ (Innovation and Information Management)

ภาสรัตน์ ม่วงมิตร
IP: xxx.128.200.88
เขียนเมื่อ 

 ได้รับข้อสอบแล้วค่ะ

จะมีแนวคำตอบไหมค่ะ