อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

การประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก


การประชุม วุฒิอาสา ธนาคารสมอง จังหวัดพิษณุโลก

     สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ  (สนส.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีวุฒิอาสาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นในอันที่จะนำความรู้และประสบการณ์ของวุฒิอาสา มาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก  โดยจัดประชุมในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 741 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)
     สำหรับสาระการประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 
     - แนวทางการการดำเนินงานธนาคารสมอง (นายไพโรจน์ โพธิวงศฺ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้าน
นโยบายสาธารณะ สศฃ. )
     - บทบาทวุฒิอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบทบาทของวุฒิ
อาสาในการขับเคลื่อนปรัชญาฯ ผ่านกระบวนการแผนชุมชน (นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช วุฒิอาสาธนาคารสมอง)
     - การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทวุฒิอาสาในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
     - สรุปผลการประชุม และก้าวต่อไปของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี