เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีญาติผู้ป่วยซีเอพีดี (ภรรยา) โทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องผู้ป่วยอัณฑะบวมมาก การล้างไตไม่มีกำไร  ปัสสาวะออกวันละ 200-300 มล. จะทำอย่างไรดี

   เนื่องจากเป็นวันหยุด และผู้ป่วยไม่มีอาการน้ำเกินที่รุนแรงดิฉันได้แนะนำให้จำกัดน้ำ และมาพบแพทย์ในอีก 2 วันถัดมา เมื่อมาพบแพทย์ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่ 9A  พบว่าผู้ป่วยมีภาวะน้ำเกินจริง  น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก. ใน 1 สัปดาห์  บวมกดบุ๋ม 3+  Serum albumin 2 mg/dl  เมื่อดูบันทึกการล้างไตขาดทุน 100-200 มล.ต่อวงจร  และ PDF มีวุ้นปน 

   การดูแลเบื้องต้น  แพทย์ได้ให้ใช้ 4.25%PDF เพื่อดึงน้ำให้ผู้ป่วยสุขสบายขึ้น 1 ถุงต่อวัน x 3 วัน (ไม่ควรใช้ 4.25% โดยไม่จำเป็นเนื่องจากการใช้น้ำยาล้างไตที่มีความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคลสสูงจะส่งผลให้เยื่อบุช่องท้องผู้ป่วยเสียได้ง่ายค่ะ)  และได้ run เป็น DAPD 5 วงจรต่อวัน  และ add heparin 500 unit/PDF 2000 ml 

   สิ่งที่ได้ดูแลควบคู่กันไปก็คือ 

   1. การ Improve nutrition status ของผู้ป่วยให้เพียงพอทั้ง calories และ Protein intake

   2. การสร้างความตระหนักในผลกระทบจากปัญหาการติดเชื้อ เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มี Infected CAPD ต้องถอดสายล้างไตมา 3 ครั้ง ครั้งนี้ใส่สายใหม่ได้ 1 เดือน  ภรรยาทำการเปลี่ยนน้ำยาล้างไตให้  ซึ่งทำอย่างไม่เข้มงวด  ได้ทบทวนถึงเป้าหมายการรักษาของผู้ป่วยและญาติ  และถ้าต้องการบรรลุสิ่งนั้นผู้ป่วยและญาติต้องร่วมมืออย่างไร 

   3. Ambulation  

   4. การให้กำลังใจ  

    ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ 5 วัน ลุกเดินทำกิจวัตรประจำวันได้เอง  ซีเอพีดีกำไร 400-500 มล.ต่อวัน  อัณฑะยุบบวมลง  ภรรยามีความพิถีพิถันในการเปลี่ยนน้ำยาล้างไตมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยรายนี้น่าจะได้รับการจำหน่ายภายใน 1-2 วันนี้

     สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปในผู้ป่วยรายนี้

       1.  การกระตุ้นและส่งเสริมภาวะโภชนาการ

       2.  การสนับสนุนด้านจิตใจทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล

       3.  ติดตามสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ  ให้แรงเสริมทางบวก

       4. ประสานกับศูนย์บริการสุขภาพเพื่อเยี่ยมบ้าน