วันนี้เปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๙ เด็กๆ ตื่นเต้นกับการเปิดภาคเรียนมาก บางคนบอกว่านอนไม่หลับ อยากตื่นมาเข้าแถว อยากตื่นมาเรียน

การได้พบกับสิ่งใหม่ๆ เป็นการกระตุ้นความรู้สึกได้ดี

เด็กๆ ชอบสิ่งใหม่ และแปลกๆ เสมอ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำอย่างไรผู้ใหญ่จึงจะตามได้ทัน

เมื่อวานดูรายการถึงลูกถึงคนแล้วฟังท่านฑูต"ลาว" พูดถึงเรื่อง"หมากเตะ" แล้วรู้เลยว่า"คนไทย" เรายังมี"จิตสำนึก" ในความรักชาตินั้นน้อย และไม่มีรากฐานของความเป็นไทยเหลืออยู่เลย เกิดอะไรขึ้นกับ"ระบบ" หรือเสรีภาพ และประชาธิปไตย จะทำให้คนไทยมีจิตสำนึกรักชาติลดลง