คาบนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Blog ความหมายของคำว่า Blog และผู้สร้าง Blog นี้ขึ้นมา  วิธีการเข้าไปในชุมชนต่างๆ และรายละเอียดต่างๆอีกมากมาย