จากการเรียนในคาบนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การสร้าง Blog ว่ามีขั้นตอนกานทำอย่างไร และBlog มีประโยชน์อย่างไรบ้าง สามารถใช้หาความรุ้ได้ และเป็นแหล่งการเรียนรุ้ได้อีกแหล่งหนึ่ง