วันนี้แม่ฮ่องสอนฝนตกตลอดทั้งวัน อากาศเย็นสบายดี ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้ มีการคาดการว่าจะมีเห็นถอบ เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ความเชื่อในวิถีชีวิตของคนแม่ฮ่องสอน นั้นเชื่อว่า ปีไหนที่มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นบริเวณใด เมื่อมีฝนตกลงมา บริเวณนั้นจะเกิดเห็นชนิดที่ชาวบ้านเรียกว่า เห็นถอบ เกิดขึ้น ลักษณะของเห็นจะเป็นเม็ดกลม ๆ สีดำ-น้ำตาล ลูกเล็ก เมื่อผ่าออกจะเห็นสปอร์สีขาวอยู่ภายใน สปอร์นี้เมื่อแก่ตัวจะมีสีน้ำตาล ไปจนถึงสีดำ เมื่อยังเป็นสีขาวจะอร่อยมาก เมื่อแก่ตัวจะเหนียว  ราคาที่จำหน่ายขณะที่ยังไม่แก่จะมีราคาค่อนข้างแพง ขายเป็นลิตร ๆ 120 - 100 บาท นับว่าเป็นการช่วยสร้างรายได้แก่ชาวบ้านที่หาเห็นนี้มาขาย  ดังนั้น นโยบายที่จะหยุดไม่ให้มีการเผ่าป่า จึงสวนทางกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน เพราะถ้าไม่มีการเผ่าป่า ก็จะไม่มีเห็ดชนินนี้ ชาวบ้านก็ขาดรายได้ นโยบายที่จะให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองสองหมอก (หมอกฝน และหมอกหนาว) จึงไม่ประสบผลสำเร็จ (แม่ฮ่องสอน มีฉายาว่าเป็นเมือง ในหมอก หรือเมืองสามหมอก คือ หมอกควัน = เกิดจากการเผาป่า, หมอกฝน  และหมอกหนาว)