งานบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ครับ

http://www.biij.org/2005/2/e12/

เชิญชวนพี่น้องรังสีส่งงานวิจัยและบทความที่วารสาร Biomedical Imaging and Intervention Journal ได้ครับ ขณะนี้เป็น Official Publication ของ

Asean Association of Radiologist

Southeast Asian Federation of Organization of Medical Physicists