ความเห็น 67395

Practical guidelines for radiographers to improve computed radiography image quality

ขนิษฐา
IP: xxx.25.22.182
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์

ดิฉันอยากส่งบทความลงหนังสือของอาจารย์ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรค่ะ

เขียนเป็นภาษาไทยได้หรือไม่

มีรูปแบบพิเศษหรือไม่