คำนวณส่วนสูง เด็กไทย

ความสูงของพ่อแม่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ความสูงของคนรุ่นลูกมีแนวโน้มจะแปรตามความสูงของพ่อแม่รวมกัน ผู้เขียนขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อ่านที่มีพ่อแม่รูปสูง ท่านที่มีพ่อแม่ไม่สูงมากก็ไม่ต้องตกใจครับ มีข้อต่อไปให้ท่านแก้ไขปรับเปลี่ยนได้

ภาพคนส่งนม ชานเมืองมัณฑเลย์ พม่า

พระภิกษุรูปหนึ่งปรึกษาผู้เขียนที่วัดท่ามะโอว่า สามเณรกัมพูชากังวล กลัวว่าจะไม่สูง

ท่าน(สามเณร)สังเกตว่า การคัดเลือกพระภิกษุไปเรียนต่อต่างประเทศของกัมพูชามักจะเลือกคนที่รูปร่างสูงกว่า กลัวจะไม่ได้เรียนต่อ จะทำอย่างไรดี

ผู้เขียนเรียนตอบท่านว่า พอจะแก้ไขได้บ้าง สามเณรอายุยังไม่ถึง 20 ปี ถ้าเริ่มด้วยการนอนให้พอ เน้นนอนหัวค่ำ ตื่นเช้า นอนให้หลับสนิท

แม้จำนวนชั่วโมงของการนอนเท่าเดิมก็มีส่วนทำให้การผลิต และการหลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโต (growth hormone) ดีขึ้นได้

ต่อไปเป็นการออกกำลังกาย แนะนำให้เดินจงกลม พิจารณาข้อธรรม หรือจะสาธยายพระธรรมก็ได้ ควรทำให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาที

และอีกข้อหนึ่งการได้รับสารอาหาร โดยเฉพาะแคลเซียมเพียงพอ ควรพิจารณาฉันนม นมถั่วเหลือง งาดำ เต้าหู้ ผักใบเขียวให้พอ

เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์(ตัวอย่าง)เหมือนกันว่า คนทั่วโลกมีแนวโน้มจะชอบคนสูงมากหน่อยมากกว่าเตี้ยหน่อย

เราๆ ท่านๆ คงจะสงสัยว่า คนไทยรุ่นใหม่น่าจะมีความสูงเท่าไหร่ วันนี้มีข่าวดีครับ... อาจารย์กองบรรณาธิการวารสารวงการแพทย์ตีพิมพ์เรื่อง “ไขข้อข้องใจเรื่องความสูง” ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟัง

อาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กิตติ อังศุสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญเติบโต ต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็กกล่าวว่า ความสูงเป็นเรื่องของพัฒนาการที่ต่อเนื่อง และยาวนาน

ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนกำหนดความสูงของคนไทยรุ่นใหม่ที่สำคัญได้แก่

 • กรรมพันธุ์:
  ความสูงของพ่อแม่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ความสูงของคนรุ่นลูกมีแนวโน้มจะแปรตามความสูงของพ่อแม่รวมกัน ผู้เขียนขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อ่านที่มีพ่อแม่รูปสูง ท่านที่มีพ่อแม่ไม่สูงมากก็ไม่ต้องตกใจครับ มีข้อต่อไปให้ท่านแก้ไขปรับเปลี่ยนได้

 • อาหารประเภทให้กำลังงาน:
  อาหารประเภทให้กำลังมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน สารอาหารเหล่านี้แปรรูปกลับไปกลับมาได้ ถ้ากินตัวใดตัวหนึ่งมากเกินก็อ้วนได้
  ถ้าได้รับสารอาหารกลุ่มนี้น้อยเกินในช่วงใดช่วงหนึ่ง
  นับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ วัยเด็ก จนถึงวัยรุ่นจะทำให้ฮอร์โมนเจริญเติบโตออกฤทธิ์ได้น้อยลง สารเร่งการเจริญเติบโต เช่น ไอจีเอฟวัน (IGF-I / insulin-like growth factor-I) ฯลฯ ลดลง
  เรื่องความสูงจึงเป็นเรื่องของระยะเวลา เปรียบคล้ายการออมทรัพย์ที่ว่า ต่อเนื่องและยาวนานไว้ละดี


 • แคลเซียม:
  จากการศึกษาพบว่า แคลเซียมเสริมความแข็งแรงของกระดูกได้จริง ทว่า... ข้อมูลในเรื่องการเพิ่มความสูงยังไม่ชัดเจน จึงควรให้อาหารที่มีคุณค่าตามธรรมชาติ ซึ่งมีสารอาหารหลากหลายส่งเสริมกัน เช่น นมไขมันต่ำ นมไม่มีไขมัน ถั่ว เต้าหู้ งา ผักใบเขียว ฯลฯ
  ไม่ควรให้แคลเซียมเด็กมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ท้องผูก รบกวนการดูดซึมสารอาหารชนิดอื่น (เช่น เหล็ก สังกะสี ฯลฯ)

 • ระวังอ้วน:
  จากการศึกษาพบว่า เด็กหญิงที่อ้วนจะมีการเจริญเติบโตเร็วในวัยเด็ก ทว่า... ประจำเดือนจะมาเร็วกว่าปกติ ทำให้เป็นสาวเร็วก่อนวัยอันควร ประจำเดือนมาก่อนวัยอันควร ทำให้หยุดสูงเร็วกว่าปกติ
           นอกจากโรคอ้วนจะทำให้ความสูงลดลงแล้ว ยังเพิ่มโอกาสเป็นเบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง ข้อเสื่อม(โดยเฉพาะข้อเข่า) และเสี่ยงต่อการมีคราบดำรอบคอที่พบในคนอ้วนอีกด้วย

   

 • ออกกำลัง:
  การออกกำลังกายทำให้รู้สึกสดชื่นจากการหลั่งสารเอนดอร์ฟิน ทำให้หลับได้สนิท เป็นผลให้ฮอร์โมนเจริญเติบโตหลั่ง และทำหน้าที่ได้เต็มที่ การออกกำลังที่จะกระตุ้นฮอร์โมนเจริญเติบโตได้ต้องออกกำลังกายติดต่อกันอย่างน้อย 20-30 นาทีต่อครั้ง 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์


 • นอนให้พอ:
  ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโตสูงมากในช่วงเวลากลางคืน... ถ้าหลับสนิท และนอนแต่หัวค่ำ-ตื่นแต่เช้า ดีที่สุดคือนอนประมาณ 3 ทุ่ม (21.00 น.)

 • ความรัก:
  จากการศึกษาพบว่า เด็กที่ขาดความรัก ถูกทอดทิ้ง จะมีอารมณ์เศร้า-เครียดเป็นประจำ ฮอร์โมนเติบโตจะลดลง ทำให้เติบโตช้ากว่าเด็กทั่วไป

 • สุขภาพโดยรวม:
  สุขภาพโดยรวมมีผลต่อการเติบโต โรคเรื้อรังและยารักษาโรคบางชนิดมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตได้ เช่น ยาสเตอรอยด์รักษาโรคบางชนิด ยารักษาเด็กสมาธิสั้น ฯลฯ การที่หมอให้ยาเหล่านี้ หมอให้ยาตามข้อบ่งชี้และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า ผลดีจากยามีมากกว่าผลเสียจากโรค ท่านผู้อ่านที่มีญาติเป็นโรคเรื้อรังในเด็กคงต้องยอมรับธรรมชาติของโลกที่ว่า ชีวิตเราบางครั้งได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง (trade-off)

 • กราฟส่วนสูง-น้ำหนัก:
  การบันทึกกราฟส่วนสูง-น้ำหนักสม่ำเสมอมีส่วนช่วยให้ตรวจพบปัญหา เช่น ความสูงไม่เพิ่มขึ้นตามกำหนด ฯลฯ ได้ทันท่วงที

ความสูงของเด็กน่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่:

 • 1 ปีแรก > 25 ซม.
 • 1-2 ขวบ > 12 ซม.
 • 2-3 ขวบ > 6-8 ซม.
 • 4-9 ขวบ > 5 ซม. ต่อปี
 • 10-11 ขวบในเด็กหญิง > 6-8 ซม.
 • 12-13 ขวบในเด็กชาย > 6-8 ซม.

 

เด็กหญิงจะสูงเร็วในช่วงแรกของการเป็นสาว ประมาณ 7-8 ซม.ต่อปีเพียงปีเดียว หลังจากนั้นความสูงจะเพิ่มขึ้นช้าลง เมื่อเริ่มมีประจำเดือนสม่ำเสมอจะโตได้อีกประมาณ 3 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในช่วงนี้ 6 ซม.เท่านั้น

การป้องกันไม่ให้เด็กหญิงอ้วนหรือมีน้ำหนักมากเกินมีส่วนป้องกันภาวะเป็นสาวเร็ว ซึ่งมีส่วนทำให้รูปร่างสูงน้อยลง

เด็กชายจะมีความสูงเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงกลางของวัยรุ่น 7-10 ซม.ใน 1 ปี หลังจากนั้นจะมีเสียงแตก มีหนวด ขนรักแร้ขึ้น หลังจากนั้นจะเติบโตช้า

สูตรประมาณส่วนสูงของเด็กชาย: ความสูงเด็กชายมีค่าใกล้เคียงความสูงเฉลี่ยของพ่อแม่ บวก 6.5 ซม.(13 หาร 2)
หน่วยเซ็นติเมตร(ซม.) สมมติให้ส่วนสูงพ่อ = 174 ซม. ส่วนสูงแม่ = 155 ซม.

 1. นำส่วนสูงพ่อบวกส่วนสูงแม่ > 174 + 155 = 329
 2. บวก 13 > 320 + 13 = 342
 3. หาร 2 จะได้ความสูงเฉลี่ย > 342/2 = 171
 4. โอกาสคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7 ซม. จะได้โอกาสสูงมากที่สุด(ค่าเฉลี่ยบวก 7) = 171+7 = 178 ซม. โอกาสสูงน้อยที่สุด(ค่าเฉลี่ยลบ 7) = 171 – 7 = 164 ซม. หรือมีความสูงอยู่ในช่วง 164 - 178 ซม.

สูตรประมาณส่วนสูงของเด็กหญิง: ความสูงเด็กหญิงมีค่าใกล้เคียงความสูงเฉลี่ยของพ่อแม่ ลบ 6.5 ซม.(13 หาร 2)
หน่วยเซ็นติเมตร(ซม.) สมมติให้ส่วนสูงพ่อ = 174 ซม. ส่วนสูงแม่ = 155 ซม.

 1. นำส่วนสูงพ่อบวกส่วนสูงแม่ > 174 + 155 = 329
 2. ลบ 13 > 329 - 13 = 316
 3. หาร 2 จะได้ความสูงเฉลี่ย > 316/2 = 158
 4. โอกาสคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7 ซม. จะได้โอกาสสูงมากที่สุด(บวก 7) = 158+7 = 165 ซม. โอกาสสูงน้อยที่สุด(ลบ 7) = 165 – 7 = 158 ซม. หรือมีความสูงอยู่ในช่วง 158 - 165 ซม.

 

ผู้ใหญ่ช่วยได้อย่างไร:

 • แม่เด็กควรฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ ดูแลสุขภาพให้ดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ระวังการติดเชื้อทั้งในระหว่างการตั้งครรภ์ ก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลังคลอด
 • แม่ พ่อ ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ เพื่อนๆ และสังคมมีส่วนให้ความรัก ความอบอุ่น เมตตา และกรุณาต่อเด็ก เด็กหลายคนเกิดมามีครอบครัวไม่สมบูรณ์ ทางบ้านอาจจะมีปัญหา ทว่า... ถ้าเด็กๆ มีคนรอบข้างและสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลจะมีส่วนช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

 • ระวังอย่าให้เด็กอ้วน เด็กอ้วนจะเป็นสาวเร็ว และหยุดสูงเร็วผิดปกติ
 • ดูแลให้เด็กได้รับอาหารหลากหลายที่มีคุณค่าตามธรรมชาติ ยังไม่มีหลักฐานว่า การเสริมแคลเซียมเพิ่มส่วนสูงในเด็ก

แหล่งข้อมูล:

 • ขอขอบคุณ > กองบรรณาธิการ. ไขข้อข้องใจเรื่องความสูง. วงการแพทย์ 16-30 เมษายน 2549. ปี 8 ฉบับ 220. หน้า 10. (บทความต้นฉบับอ้างขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์).
 • ภาพชีวิตพม่า >>> ภาพคนส่งนม ถนนชานเมืองมัณฑเลย์ พม่า > คนพม่าชอบกินชาใส่นม ทำให้ได้แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสจากนม น่าเสียดายที่คนพม่าเริ่มดื่มกาแฟกันมากขึ้น ดื่มชาน้อยลง กาแฟที่ขายส่วนใหญ่เป็นกาแฟสำเร็จรูป (3-in-1) ผสมครีมเทียมและน้ำตาลพร้อมในซองเดียวกัน ทำให้โอกาสได้รับสารอาหารลดลง
 • เชิญอ่านเรื่อง "การบริโภคน้ำชา กาแฟของชาวพม่า" >>> บทความจากศูนย์พม่าศึกษา (www.myanmar.nu.ac.th) มหาวิทยาลัยนเรศวร << คลิกที่นี่ >>>
 • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพมีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
 • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (18)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.23
เขียนเมื่อ 
สมล้กษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณหมอวัลลภ

 • ขอลปรร.นะครับ ลูกสาวผมอายุยังไม่ถึง 13 สูง 161 ซม.แล้วครับ
 • คิดตามสูตร ความสูงพ่อ+แม่ ลบ 13 ก็ได้ค่ามาเท่ากับ 158 ครับ
 • ดังนั้นลูกของผมจะสูงอยู่ในช่วง 158-165 แต่ตอนนี้สูงเกินค่าต่ำสุดไปแล้ว ดังนั้นจะเหลือเฉพาะค่าสุงสุด
 • ผมให้เพิ่มปีละ 1 ซม ครับ กว่าจะถึง 20 ปี (อีก 8 ปี) แกควรจะสูง 169 ซม.ครับ เกินจากค่าเฉลี่ยไปหน่อย
 • แต่ความจริงความสูงของลูกสาวผม เกินค่าเฉลี่ยมาตลอด ดังนั้นผมทำนายว่า ควรจะสูงถึง 175-180 ซม.ครับ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.23
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์สมลักษณ์ และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ดีใจกับลูกอาจารย์ครับ คนที่สูงมีข้อได้เปรียบหลายอย่างในอาชีพที่คนเตี้ยมีสิทธิ์น้อยกว่ามาก เช่น มีโอกาสเป็นแอร์โฮสเตส นางแบบ นางงาม ฯลฯ
 • คนสูงหน่อยไปที่ไหนก็ดูโดดเด่น มีสง่าราศีกว่าคนทั่วไป
 • ขอให้อาจารย์ และท่านผู้อ่านทุกท่านมีลูก มีหลาน หรือมีญาติที่มีความสูงมากหน่อย ขนาดที่คนหมู่มากนิยมชมชอบครับ...
ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
 • ผมเตี้ยมากแค่ 162 คงหมดสิทธิ์สูงแล้ว
 • สงสัยต้องหาแฟนตัวสูงๆใช่ไหมครับ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.23
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ถ้าคิดเฉพาะปัจจัยทางพันธุกรรม >>> ความสูงแปรตามผลบวกระหว่างความสูงของพ่อ+แม่อย่างที่อาจารย์ว่าครับ
 • เชิญชมภาพคนส่งนมอินเดีย คนอินเดียชอบดื่มชาผสมนมต้ม และใช้นม เนยทำอาหารหลายอย่าง คนอินเดียจำนวนมากถือมังสวิรัติแบบดื่มนม >>> คลิก___ที่นี่ <<<
-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
 • ถ้าคนไทยดื่มนมมากๆ คงดีนะครับคุณหมอ
ในอนาคตบางทีอาจมีเยาวชนที่สูงมากกว่ารุ่นผม
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ถ้าคนไทยดื่มนม...
  1). แรกเกิด นมแม่ดีที่สุด
  2). หลัง 2 ขวบ น่าจะเป็นนมไขมันต่ำ หรือนมขาดมันเนย เนื่องจากนมเต็มส่วน (whole milk) 200 มล.มีไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20-25 % ของขีดจำกัดใน 1 วัน
  3). ถ้าคนสูงอายุ น่าจะเป็นนมไขมันต่ำ เพื่อให้ได้วิตะมินดี ไปช่วยการดูดซึมแคลเซียม
  4). ดื่มแต่พอดี 1-2 แก้ว/วันน่าจะดีครับ ถ้ามากไปจะได้รับน้ำตาลนม (มีประมาณ 4.5 % ของน้ำหนัก)มากเกิน
  5). นมสัตว์ไม่เหมาะกับคนที่เป็นเบาหวาน หรือโคเลสเตอรอลสูง เนื่องจากมีน้ำตาลนม
 • ทางสายกลาง (moderation) น่าจะดีที่สุด
 • เอ... รูปของอาจารย์นี่สงสัยจะเบียร์(มีผลเสียต่อสุขภาพ) เปลี่ยนเป็นนมไขมันต่ำ หรือนมไม่มีไขมันดีกว่าครับ...
-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
 • พยายามหารูปนมแต่หาไม่ได้ครับ
 • ปกติไม่ดื่มสุราและเบียร์
 • สมัยเด็กๆเป็นเด็กวัดหลวงพ่อสอนมาดีครับ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของหลวงพ่อ(อาจารย์ของอาจารย์ขจิต = ปาจารย์)ที่สอนเรื่องเจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมา & อาจารย์ขจิตที่ไม่ดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์...
 • อานิสงส์ของเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ำเมามีในปุตตสูตรมีอาทิ(ตัวอย่าง)...
  1). ไม่เป็นบ้า
  2). เป็นผู้มากด้วยปัญญา
 • ขอให้ท่านผู้อ่านมีส่วนแห่งคุณความดีอย่างที่หลวงพ่อ(ปาจารย์) และอาจารย์ขจิตมี... เป็นบาทแห่งกุศลธรรมเบื้องสูงยิ่งๆ ขึ้นไปทุกท่านครับ
 • สาธุ สาธุ สาธุ...
-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
 • ได้ความรู้เกี่ยวกับปุตตสูตรต่ออีก
 • สาธุ สาธุ...
ออต
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
ผมสูงไม่เิกิน165 แต่ทำไมน้องชายผมจึงสูงมาก ปาไป170 โน้น หมอว่าเรียนมากไปทำให้ตัวเตี้ยเปล่าครับ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต อาจารย์ออต...                     
 • ปุตตสูตรอยู่ในอิติวุตตกะ เป็นพระสูตรที่ท่านขุตชุตตรา มหาอุบาสิกาแสดงครับ
 • ดีใจด้วยครับที่อาจารย์ออตสูงกว่าผมประมาณ 1 ซม.
 • สาเหตุที่พี่น้องสูงต่างกันไม่มาก...
  1). พันธุกรรมคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน เปรียบคล้ายกับครอบครัวที่เป็นเบาหวาน ไม่ใช่เป็นทุกคน บางคนเป็น บางคนไม่เป็น (เรื่องนี้ผมมีความเสี่ยง... คุณตาเป็นเบาหวาน)
  2). ได้สารอาหารต่างกัน
  3). นอนไม่เท่ากัน ถึงแม้ชั่วโมงนอนเท่ากันก็หลับลึกไม่เท่ากัน
  4). ความเครียดไม่เท่ากัน
 • ถ้าตอบตามพระพุทธศาสนา... กรรมสร้างสมมาไม่เท่ากันครับ...
  1). กรรมที่มีผลต่อรูปกาย(อุปธิ)ให้บริบูรณ์เป็นศีล คือ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์-เบียดเบียนสัตว์ ฆ่าสัตว์ทำให้อายุสั้น เบียดเบียนสัตว์ทำให้โรคมาก + ร่างกายไม่สมส่วน หรือพิการ
  2). กรรมที่มีผลทำให้รูปกายผิดไปจากคนอื่นมากๆ เป็นสายมิจฉาวาจา(ปากไม่ดี) เช่น ไปว่าคนอื่น "เตี้ยเหมือนตอ" เป็นปัจจัยให้เตี้ย ฯลฯ
  3). พระเถระรูปหนึ่งไปลดความสูงพระเจดีย์ ชาติสุดท้ายท่านเกิดมาเตี้ย...
 • ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอทุกท่านพึงมีปกติงดเว้นจากการฆ่าสัตว์-เบียดเบียนสัตว์ เว้นจากการกล่าวคำไม่ดี(ติเตียนผู้อื่น) และมีรูปกายบริบูรณ์ เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ...
กราฟ
IP: xxx.24.150.198
เขียนเมื่อ 

ผมอายุ17ปีสูง171อยากทราบว่าจะสูงได้อีกไหมครับ

 

คนอยากสูง
IP: xxx.209.127.132
เขียนเมื่อ 
อายุ18 สูง 153 เองค่ะ หนูเตี้ยมากเลยใช่ไหมคะ
ทศ
IP: xxx.172.255.34
เขียนเมื่อ 

คูณพ่อผมสูง 175  ส่วน คุณเเม่สูง 158  ถ้าคิดค่าเฉลี่ยความสูงตามข้างต้น

ผมจะสูงอยู่ในชาวง 166 - 180  ตอนนี้ผมอายุ 16 ปี สูง 175  และผมรู้สึกว่าตัวเองสูงช้ามาก 2-3 ปีที่ผ่านมา สูงขึ้นเเค่ 2-3 ซม. เองมั้งครับ เมื่อก่อนผมไม่ค่อยออกกำลังกายมันมีผลทำให้ผมสูงช้ารึเปล่าครับ (ใจจริงอยากสูงถึง 180 หรือมากกว่าเลยด้วยซำ้นะครับ) เเล้วผมจะมีสิทธิสูงขึ้นได้อีกใหมครับ ตอนนี้ชอบออกกำลังกายเเล้วเดี๋ยวกลัวไม่สูง 555555

บีบี
IP: xxx.67.39.233
เขียนเมื่อ 

ผมสูฝ164อายุ21เตี้ยมาก

สุ
IP: xxx.183.70.20
เขียนเมื่อ 

,ghpk56yth

พัชชาพัดชา
IP: xxx.206.172.194
เขียนเมื่อ 

ผลของพ่อแม่บอกกันแล้วได้158 ถ้า +7 ได้ ได้ 164 แต่ตอนนี้หนูสูง 168 แล้ว มันเกิดจากไร