มี 2 ตัว

- Jackcess
- MDB ToolsJackcess

Tanoy ส่ง url น่าสนใจมา ซึ่งก็น่าสนใจจริงๆ เกี่ยวกับการใช้ mdb บน Java

ตัวอย่างการใช้งาน
Displaying the contents of a table:


CODE
Database.open(new File("my.mdb")).getTable("MyTable").display();Creating a new table and writing data into it:

CODE

Database db = Database.create(new File("new.mdb"));
Column a = new Column();
a.setName("a");
a.setSQLType(Types.INTEGER);
Column b = new Column();
b.setName("b");
b.setSQLType(Types.VARCHAR);
db.createTable("NewTable", Arrays.asList(a, b));
Table newTable = db.getTable("NewTable");
newTable.addRow(new Object[] {1, "foo"});Copying the contents of a JDBC ResultSet (e.g. from an external database) into a new table:

CODE
Database.open(new File("my.mdb")).copyTable("Imported", resultSet);Copying the contents of a CSV file into a new table:

CODE
Database.open(new File("my.mdb")).importFile("Imported2", new File("my.csv"), ",");อืมส์ น่าสนใจแฮะ เอา microsoft access มาใช้ใน java ได้ด้วย ใครสนใจลองไป
http://jackcess.sourceforge.net/


อีกตัวหนึ่งก็คือ MDB Tools  ลองดูครับ...