Adobe Lab ได้พัฒนาชุด library ชื่อว่า Spry framework for Ajax


ลองไปดู ตัวอย่างได้ที่นี่ ครับ

ตอนนี้มีทั้งหมดสามอัน
Photo Gallery ค่อนข้างสร้างความประทับใจให้ผม เนียน smooth และลงตัวดี
Product Table เป็นตารางสำหรับแสดงข้อมูล
RSS Reader แสดง RSS ก็งั้นๆ ครับอันนี้

น่าสนใจครับ จะลองเล่นดู ลอง Adobe ลงมาทำนี่ คิดว่าน่าจะมีคนสนใจใช้อยู่ไม่น้อย