GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเลี้ยงปลาในกระชัง

การทำกระชังเลี้ยงปลา

การทำกระชังเลี้ยงปลารอบที่ 2 ของกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทุ่งขาม หมู่ที่  6 ตำบลใหพัฒนา  อำเภอเกาะคา   จังหวัดลำปาง  วันที่  4  พฤษาคม   2549

   จากการประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังที่ผ่านมาได้ทราบถึงปัญหาในการเลี้ยงปลาในกระชังคือกระชังที่ทำการเลี้ยงปลามีสภาพเก่าและมีรอยฉีกขาดทำให้มีปลาหลุดออกมาจากกระชัง  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงปลาในครั้งต่อไป ทางกลุ่ม จึงมีการจัดทำกระชังเลี้ยงปลาขึ้นใหม่จำนวน  4  กระขังลดขนาดความถี่ของกระชังให้เล็กลงเพื่อความแข็งแรงของกระชังและเปลี่ยนจากการเลี้ยงปลาดุกในกระชังเป็นเลี้ยงปลานิลดำแทนโดยมีการพัฒนาแหล่งนำในการเลี้ยงปลาให้มีความสะอาดมากขึ้นเพื่อเป็นการจัดระบบนิเวศของสถานที่เลี้ยงปลาให้มีความพร้อมในการเลี้ยงปลาในครั้งต่อไปในวันที่  20  พฤษภาคม  2549  นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 28749
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)