การแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.เงินเดือนฯ ข้าราชการครูฯ ตอนที่ ๖

เงินเดือนข้าราชการครู

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

 

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ขั้นสูง

๑๖,๘๔๐

๒๙,๗๐๐

๓๖,๐๒๐

๕๐,๕๕๐

๕๙,๗๗๐

๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ

๘,๗๐๐

๑๑,๙๓๐

๑๕,๔๑๐

๑๘,๙๑๐

๒๙,๙๐๐

๔๑,๗๒๐

ขั้นต่ำชั่วคราว

๗,๙๔๐

๘,๑๓๐

๑๒,๕๓๐

๑๒,๕๓๐

๒๓,๒๓๐

๒๘,๕๕๐

อันดับ

ครูผู้ช่วย

คศ.๑

คศ.๒

คศ.๓

คศ.๔

คศ.๕

 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

วิทยฐานะ

อัตรา (บาท/เดือน)

เชี่ยวชาญพิเศษ

๑๕,๖๐๐*

๑๓,๐๐๐

เชี่ยวชาญ

๙,๙๐๐

ชำนาญการพิเศษ

๕,๖๐๐

ชำนาญการ

๓,๕๐๐

 

หมายเหตุ *ได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุงการจัดโครงสร้างเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง โดยกำหนดเงินเดือนเฉพาะขั้นต่ำและขั้นสูงในแต่ละอันดับเงินเดือนไว้ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารค่าตอบแทนโดยการเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละตามผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนดได้ยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดการเลื่อนเงินเดือนตามขั้นที่กำหนดอัตราเงินเดือนไว้ก่อนล่วงหน้า สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

วิพล นาคพันธ์ เรียบเรียง

๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวสารของวิพล นาคพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#พรบ.เงินเดือนข้าราชการครู#เงินเดือนข้าราชการครู

หมายเลขบันทึก: 286880, เขียน: 13 Aug 2009 @ 16:56 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 04:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

krusiriwan บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
IP: xxx.137.157.178
เขียนเมื่อ 

เข้ามาเรียนรู้บทประสบการณ์และแนวปฏิบัติ ที่ผอ.สรรหามาฝาก

เข้ามาเขียนบ่อยๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

ผอ.ค่ะ

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒) มีโอกาสจะได้ปรับตำแหน่งโดยสามารถเลื่อนไปแท่งเงินดือนใหม่มั้ยคะ? เช่น ขณะนี้ รับเงินเดือนในระดับ 6ในกระบอกเงินเดือนชำนาญการ จะมีโอกาสทำผลงานเพื่อเลื่อนไปสู่ระดับในกระบอกเงินเดือนชำนาญการพิเศษ หรือไม่ (ขณะนี้เงินเดือนเทียบเท่าระดับ ๗ (เดิม) แล้ว)

ขณะนี้ยังยึดติดกับหมายเลขตำแหน่งใช่มั๊ยคะ?

ผอ. ใหม่
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผอ.เขตฯที่เคารพอย่างสูง ผมเงินเดือนเต็มขั้นนาน 2 ปีแล้ว ขณะนี้รับ 33,540 บาท ตุลาคม 52 ถ้าได้ 1 ขั้น จะรับขั้นใดครับไม่ทราบจริงๆ ครับ กราบขอบพระคุณครับ

วิพล
IP: xxx.47.111.86
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผอ.ใหม่

ท่านเป็นผู้อำนวยการชำนาญการ รับเงินเดือนในอับดับ คศ.๒ ขั้น ๓๓,๕๔๐ บาท เต็มขั้น จึงไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้อีก หากผลการปฏิบัติงานดี ได้เลื่อน๑ ขั้นก็จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๔ แต่ถ้าแก้ไข พรบ.เงินเดือนได้ทันก็จะได้เลื่อนขั้นครับ (แต่เข้าใจว่าไม่ทัน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แน่นอนครับ เพราะเรื่องยังอยู่ที่คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ ถ้าเสร็จแล้วจะเข้ากฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี สภาผุ้แทนราษฎร และวุฒิสภา คงใช้เวลาอีกนาน ผมเสนอให้ได้ย้อนหลังแต่ไม่ทราบว่าจะสำเร็จหรือไม่

วิพล
IP: xxx.47.111.86
เขียนเมื่อ 

คุณสุปรียา ครับ

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม.๓๘ ค.(๒) กำหนดตำแหน่งแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ การจะได้เลื่อนเป็นตำแหน่งระดับสูงขึ้น ก.ค.ศ.ต้องปรับปรุงกรอบอัตรากำลังก่อน เช่น ปรับปรุงตำแหน่งเลขที่นั้นจากนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ครองตำแหน่งจึงส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งตามกรอบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น กรณีจะต่างจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานะที่สามารถขอปรับปรุงตำแหน่งได้เองด้วยการขอเลื่อนวิทยฐานะ อย่างไรก็ดี บุคลากรทางการศึกษาอื่นสามารถไปเลื่อนและแต่งตั้งที่หน่วยงานการศึกษาอื่นได้หากหน่วยงานการศึกษานั้นต้องการ เช่น สพท.หนึ่งมีตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษว่างจึงรับสมัครจาก สพท.อื่นไปเลื่อนและแต่งตั้ง เป็นต้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

สาวิตรี
IP: xxx.173.122.159
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผอ.

เครื่องหมายของตำแหน่งหรือว่า อินธนู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยปกติครูผู้ช่วยจะอยู่ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ ดังนั้นเครื่องแบบปฏิบัติ จึงต้องใช้เครื่องหมายของตำแหน่ง เป็น 3 แถบเล็ก แถบบนขมวด ส่วนเครื่องแบบประกอบพิธีการจะต้องใช้แบบช่อชัยพฤกษ์ มีดอก 3 ดอก ถูกต้องหรือไม่ค่ะ

วิพล
IP: xxx.206.66.208
เขียนเมื่อ 

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูเมื่อแต่งเครื่องแบบราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุณสาวิตรีศึกษาได้จากบันทึก http://gotoknow.org/blog/wiphon/403183

วิพล

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.บ้านอ่าวมะม่วง
IP: xxx.173.21.9
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผอ.วิพล ครับ

บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการครูฯ (8%) แสดงให้เห็นเฉพาะขั้นชั่วคราว ขั้นต่ำและขั้นสูงเท่านั้น ไม่ได้แสดงรายละเอียดขั้นเงินเดือนเลื่อนไหล

แสดงว่า เมื่อประกาศใช้ การพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมครับท่านผอ.ครับ

ใช่เลยครับ

วิพล

krukong
IP: xxx.206.113.160
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผอ. ครับ ผมครู คศ.1 จบ ปริญญาโทเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2554 ก่อน เงินเดือน 15000 จะออกมา และผมอยากทราบว่าผมจะได้รับเงินเดือนฐานใหม่ของ ปริญญาโทไหมครับ เพราะผมยื่นปรับวุฒิก่อนแล้ว และปัจจุบันได้รับเงินเดือน 12530 ยังไม่ได้ปรับ 15000 เลยครับ แต่ทำไมประถมปรับแล้วครับ จึงต้องการความกระจ่าง ทำไมมัธยมได้เงินช้าจังคับ ช่วยตอบหน่อยครับ เดือดร้อนครับ ขอบพระคุณมากครับ