ท่าสักไดอารี่ วิจัยชุมชน (7) : เก็บข้อมูลชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ภาค2 เรื่องการสัมภาษณ์


จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสัมภาษณ์

 

ปัญหาของผู้สัมภาษณ์

แนวทางแก้ไข

1. ผู้สัมภาษณ์ไม่ฝึกซ้อมข้อมูลที่จะนำมาสัมภาษณ์ให้รู้เรื่องดีเสียก่อน
2. ผู้สัมภาษณ์ไม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำถาม ที่จะนำไปสัมภาษณ์ให้ดี ทำให้ข้อมูลที่ได้ มาไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับคำถาม และทำให้ข้อมูลที่ได้มีหน่วยไม่เหมือนกัน
3. ข้อมูลที่สำรวจมาบางส่วนไม่สมบูรณ์ทำให้การคีย์ข้อมูลลำบาก
4. นักศึกษาไม่เข้าใจในแบบสอบถาม
5. ความไม่พร้อมของผู้ที่ไปสัมภาษณ์ และผู้ที่ไปเก็บข้อมูล
6. ถามข้อมูลบ้านแรก ๆ ยังไม่ค่อยดี

7.  ไม่สามารถสร้างความคุ้นเคยให้กับชาวบ้านก่อนสอบถามข้อมูล ชาวบ้านจึงไม่กล้าตอบเท่าที่ควร
8. ไม่รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เวลามีปัญหา
9. รู้สึกเกร็ง

1. ควรมีการซักซ้อมกับทีมงานก่อนลงพื้นที่
2. ทำความเข้าใจในคำถามให้ถ่องแท้แล้วค่อยไปสื่อกับชุมชนอีกที
3. ควรมีการซักซ้อมกับทีมงานก่อนลงพื้นที่
4. มีการจัดและมีการซักซ้อมมีการแบ่งทีมก่อนลงมือ
ทำจริง
5.  ควรจะวางแผนแบ่งกลุ่มกันก่อนถึงสถานที่   ปฏิบัติงาน
6.  ต้องมีการจัดแบ่งกลุ่มกันไว้ก่อนและมาซักซ้อมกันก่อนลงมือทำ
7. ควรมีการแบ่งงานกันทำคือ 2 คนนี้สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ 2 คน จดข้อมูล 1 คน
8. ซักซ้อมสัมภาษณ์กับเพื่อนเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์
9. ในการไปสำรวจสอบถามชุมชนนั้น
10.  ทีมงานต้องมีการฝึกซ้อมกันที่จะไปถามจริง
11. ต้องจริงจังกับงานและตั้งใจทำงานเพื่อให้งานที่ได้ออกมาดีและคุณภาพมากที่สุด
12. ทำความเข้าใจกับแบบสอบถามก่อนที่จะออกสัมภาษณ์
13. อ่านทำความเข้าใจในหัวข้อของแบบสอบถาม
14. มีการฝึกซ้อมข้อมูลที่จะนำมาสัมภาษณ์

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

 

ฉันมิใช่ "ครูดี" แต่ฉันเป็นคนมีหัวใจที่ทำเพื่อ "ศิษย์"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี