การวิจัยและการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อสุขภาพคนไทย

  Contact

การวิจัยและการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อสุขภาพคนไทย


          ผมไปบรรยายเรื่องนี้ในงานประชุม  การวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ  ครั้งที่ 3 (จัดทุก ๆ 4 ปี)   เมื่อวันที่ 22 ส.ค.48   ได้บันทึกเสียงไว้เป็น Narrated Ppt.   ท่านที่สนใจติดต่อซื้อ CD ได้ที่ สคส.   ราคา 100 บาท   แล้วเอาไป copy ต่อได้ไม่หวงห้าม


                                                                                                วิจารณ์ พานิช
                                                                                                   22 ส.ค.48

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In KMI Thailand

Post ID: 2858, Created: , Updated, 2012-02-11 13:56:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (2)

ธวัชชัย
IP: xxx.7.138.118
Written At 

CD ของ สคส. มีคุณประโยชน์มหาศาลต่อวงการ KM เมืองไทยครับ โดยเฉพาะการที่อาจารย์อนุญาตให้สำเนาต่อได้นั้นเป็นวิทยาทานต่อวงการ KM เป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ในการสำเนาต่อนั้น เพื่อความสบายใจของผู้สำเนา ถ้าเป็นไปได้ ผมขอเสนอให้ สคส. ใส่ License Agreement ไว้ใน CD ด้วยครับ

รูปแบบ License ที่อาจจะเป็นที่สนใจของ สคส. คือ Creative Commons (CC) ซึ่งเป็น License ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบันบน Internet สำหรับเผยแพร่งานที่เจตนา "แจกฟรี" โดย License นี้เริ่มต้นจาก Prof. Lessig ที่ Stanford Law School ครับ

ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ เท่าที่ผมทราบ ปัจจุบัน License นี้ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ดังนั้นเราอาจมองได้ว่าเป็นโอกาสที่องค์กรที่มีกำลังอย่าง สคส. จะได้ช่วยในตรงนี้ให้แก่โครงการที่มีความคิดริเริ่มดีๆ อย่างนี้ครับ

นอกจากนั้น License ที่ได้เป็นภาษาไทยจะเปิดโอกาสให้คนไทยได้ใช้เพื่อเผยแพร่งานสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องด้วย ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ

ธวัชชัย
IP: xxx.7.138.118
Written At 

ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ผมพึ่งเห็นตัวอย่างของ เกาหลีใต้ เลยได้ความรู้ว่าเราจะเอา Licenses มาแปลเฉยๆ ไม่ได้ ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศไทยด้วย ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย งานนี้คงต้องเกี่ยวข้องกับนักกฎหมายเฉพาะทาง (กฎหมายลิขสิทธิ์) ด้วยแน่ทีเดียว

งานนี้น่าจะเป็นโครงการที่อาจารย์คณะนิติศาสตร์สนใจครับ