ตกผลึก KM สู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ตกผลึก KM สู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล


          เมื่อวันที่ 19 ส.ค.48   ผมไปบรรยายเรื่องนี้ในงาน HA Forum ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ครั้งที่ 6   ได้บันทึกเสียงไว้ด้วย   เป็น Narrated Ppt.   ท่านที่สนใจติดต่อซื้อ CD ได้ที่ สคส.   ราคา 100 บาทครับ   แล้วเอาไป copy ต่อได้ไม่อั้น

วิจารณ์  พานิช
                                                                                        22 ส.ค.48

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)