เป็นก้าวหนึ่งที่เรามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารและความรู้ถึงกัน  ขอให้ติดตามเวบบล็อกนี้อย่างต่อเนื่อง  และขอขอบคุณ gotoknow.org เป็นอย่างมาก โปรดติดคามต่อไป...ครูแดง