เมื่อเรียน CAI จบ

  ติดต่อ

  ต้องศึกษาเพิ่มเติม  

ความคาดหวังว่าเมื่อเรียนCAI จบ จะมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนโดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

ในการเรียน CAI ข้าพเจ้าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตCAI จึงทำให้เรียนรู้ช้า แต่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการผลิต

เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบจะนำความรู้ไปใช้และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมเพื่อจะผลิตCAI ได้ด้วยตนเอง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสิมารัตน์ เกิดชื่นV3

หมายเลขบันทึก: 28572, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:55:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)