จิตใจมนุษย์นั่นยากแท้หยั่งถึง…..ตนเท่านั้นแลพึงรักษาจิตใจของตน

 

ลองสังเกตความรู้สึกลึกๆของตนเอง ขณะกำลังทำกิจกรรมยามว่างที่ตนเองชอบมากๆที่สุด ดูซิครับ แล้วพยายามระลึกถึงวันเวลาที่ผ่านมาของคุณ ว่าเคยมีความรู้สึกดีๆเหล่านั้นที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และกับใครบ้าง

 

สาเหตุที่ผมให้ทุกท่านลองสังเกตความรู้สึกดังกล่าว ก็เพื่อให้ทุกท่านได้ลองเรียนรู้ความรู้สึกของตนเองในแต่ละวัน แล้วพยายามค้นหากิจกรรมยามว่าง เน้นผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางใจของตนเองให้มากที่สุด

 

ผู้ป่วยหลายรายที่ไม่สามารถสังเกตความรู้สึกของตนเอง (Low self-perception/image) และขาดทักษะการแก้ไขปัญหาของตนเอง (Poor self-coping skill) อันเนื่องมาจากภาวะตึงเครียดจากคนรอบข้าง สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนภายในจิตใจของตนเอง (Mind Instability)

 

เมื่อใดก็ตามที่คนเราไม่ลองหยุดนิ่งและมองข้อบกพร่องของตนเอง  เราก็ไม่มีเวลาทำกิจกรรมยามว่างเพื่อผ่อนคลายความล้าทางใจของตนเอง ไม่มีดุลยภาพของการแบ่งเวลาการทำกิจกรรมดูแลตนเอง กิจกรรมยามว่าง และการทำงาน หากแต่ได้รับการสะสมความเครียดและปัญหาต่างๆจากการทำงานมากจนเกินไป

 

ตัวอย่างของกิจกรรมยามว่างเพื่อพัฒนาจิตใจ และลดความเหนื่อยล้าทางใจของตนเอง เช่น การนั่ง/นอนเล่นอยู่คนเดียว การไหว้พระนั่งสมาธิ การเขียนบันทึกประจำวัน การได้ทำอาหารให้คนที่รักทาน   การผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง/ดูทีวีในระยะเวลาที่ไม่มากจนเกิดความรู้สึกเกียจคร้าน  การเล่น/เกมหมากรุกเพื่อผ่อนคลายมากกว่าการแข่งขัน

 

จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งหมายพัฒนาความผ่อนคลายให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ (Mental leisure) มากกว่าพัฒนาความรู้สึกนึกคิดและเชาว์ปัญญา (Intellectual leisure) ซึ่งอาจเกิดความล้าทางจิตใจได้

 

ลองฝึกจิตใจของตนเองดูนะครับ เมื่อใดที่ทำกิจกรรมใดๆแล้วไม่ได้อยู่กับความคิดของตนเองมากจนเกินไป (social isolation) แต่ต้องให้เกิดรู้สึกจิตใจที่ผ่อนคลายและสบายอย่างต่อเนื่อง (Progressive mental relaxation) นั่นละครับคือกิจกรรมยามว่างที่เรากำลังต้องการและค้นหาอยู่ เพื่อความมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง