วันเวลาผ่านไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้  ดังนั้นเราควรทำทุกสิ่งให้ดีที่สด  จงแสวงหาโอกาส   แต่อย่ารอโอกาส เพราะทุกคนต่างก็แสวงหาโอกาสเหมือนเรา  ดังนั้นจะไม่มีโอกาสดีๆ หลุดลอดมาหาเราแน่นอน