ส่งงาน ความคาดหวัง

ความคาดหวังจากการเรียนCAI
ความคาดหวังจากการเรียน
1.เราสามารถนำสื่อที่เรียนนำไปใช้กับที่ทำงานได้

2.นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานและสิ่อที่เราสนใจ

3.มีความรู้เรื่องสื่อการสอนเพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยมีความรู้ด้านสื่อต่างๆเลย

เรานำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้อย่างไรได้คือ1.สามารถนำความรู้นำไปใช้ในที่ทำงาน ออกแบบงานที่ได้รับมอบหมายได้2. และสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้

หลังเรียนบทเรียนCAIสิ่งที่ไม่ได้คือ

1.การใช้ใช้FLASHและAUTOWAREใช้ได้ไม่คล่องต้องใช้เวลานานกว่าที่จะทำได้แต่ละครั้ง

เราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างไร
สามารนำความรูไปใช้ที่ทำงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะกับงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฤษณี :v3ความเห็น (0)