ที่คาดหวังได้อะไร

สิ่งที่ได้คาดหวังไว้ คือ การนำสื่อทีออกแบบ มา ผลิตสื่อได้ตามที่ได้เรียนตามหลักการและทษฏี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพย์วิมล เสือเพ็ง : V3ความเห็น (0)