หลังเรียนบทเรียน CAI สิ่งที่ไม่ได้คือ

การใช้ flash และ Autoware ใช้ได้ไม่คล่องต้องใช้เวลานานเพราะยังรู้คำสั่งบางคำสั่งไม่หมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพย์วิมล เสือเพ็ง : V3ความเห็น (0)