ส่งงาน...ความคาดหวัง CAI

ความคาดหวังจากการเรียนบทเรียนCAI
ความคาดหวังจากการเรียน

 

 

1.สามารถผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆได้ อย่างมีคุณภาพ

2.นำความรู้ในเรื่องการออกแบบ/การผลิตไปปรับใช้ในงาน

3.มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

4.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดความรู้ต่อไป

 

บทเรียนได้อย่างที่คาดหวังหรือไม่

 

 

ได้.......อย่างที่คาดหวัง  

1. เราสามารถผลิตสื่อ/ออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ  หลังจากการเรียน

2. หลังจากผลิดCAI เราสามารถอธิบายรูปแบบ/ สื่อสารให้เพื่อนๆได้ทราบถึงความเป็นมาของการผลิตได้

3.นำหลักการทฤษฎีของบุคคลต่างๆ มาใช้ในการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ

 

หลังเรียนบทเรียน CAI ไม่ได้อะไร

 

 

การใช้ FLASH / AUTO WARE อย่างเชี่ยวชาญ 

 

หลังเรียนบทเรียน CAI ที่ได้ นำไปใช้อย่างไร

1. นำไปผลิตสื่อ/ออกแบบได้หลากหลายรูปแบบปรับใช้กับงานที่ทำ

2.เลือกหลักการทฤษฎีรูปแบต่างๆ ปรับใช้ให้เหมะสมกับบุคคลที่เราต้องการใช้สื่อของบุคคลต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปิยาณี เรืองเดช : V3ความเห็น (0)