เรื่องเล่าจากการร่วมกิจกรรมศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2549

เรื่องที่น่าสนในจากการร่วมกิจกรรมศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 4 โดยพณฯจตุรณค์ ฉายแสง รมต.กระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย ดร.กษมา ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธิการสัญจรครั้งที่  4 สิ่งที่ประทับใจในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการวิชาการและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลาย  รวมภาคภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมและได้ศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้จากการจัดนิทรรศการจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเรียนปอเนาะ  ซึ่งจะมีครูสาธิตการสอนจริงโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมในการเรียนการสอน  ทำให้เห็นถึงสภาพการเรียนการสอนของครู ที่จะต้องมีความพยายามเป็นอย่างมากและศึกษาการทำกิจกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   และข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ เช่นการผูกผ้าในพิธีต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ให้ความรู้ สาธิตและปฏิบัติจริง สามารถนำมาปฏิบัติได้  กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการผูกเงื่อนต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้  และอีกกิจกรรมที่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยครูกศน.ที่พยายามจะเก็บเกี่ยวความรู้แข่งกับเวลา  ซึ่งกิจกรรมที่แต่ละโรงเรียนจัดหลากหลายและน่าสนใจ  คือการทำโครงงานของนักศึกษา ซึ่งสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ ของโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเอกสารและสอบถามเกี่ยวกับการทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จและเป็นชิ้นงานที่น่าพึงพอใจ และอีกมุมหนึ่งของกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน อ.สะเดา ที่นำการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นการผ่อนคลายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการชมกิจกรรมเข้ารับบริการนวดเพื่อผ่อนคลาย   และช่วงบ่ายของวันที่  13  พฤษภาคม 2549  พณฯจตุรณค์  ฉายแสงพร้อมด้วย ดร.กษมา  ณ อยุธยา  เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ละจังหวัดที่จัดกิจกรรมก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่ท่านให้ความสนใจกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  และกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งกิจกรรมการจัดการความรู้ที่ กศน.นครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดกิจกรรมและบรรยายที่มาของงบประมาณ

ซึ่งงานนี้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ยังมีอีกมากที่เก็บเกี่ยวมาวันหลังจะเล่าต่อ ขอพักแค่นี้ก่อน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM สู่ชุมชนความเห็น (1)

วรชัย
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจมาก