พระธรรมรัตน์ บัวศรี

เข้าใช้ gotoknow


ความเห็น (1)

พระธรรมรัตน์ บัวศรี
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

หลังจากที่ได้มาเรียนในรายวิชาแล้ว ได้ความรู้ก็พอสมควรครับ แต่ก็จะนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมานี้นำไปใช้ในการทำงานและการเรียนรู้ในการทำงานของตนเองและสังคมต่อไปครับ