บทเรียนได้อย่างที่คาดหวังหรือไม่

ได้อย่างที่หวังหรือไม่

ได้.......อย่างที่คาดหวัง  

1. เราสามารถผลิตสื่อ/ออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ  หลังจากการเรียน

2. หลังจากผลิดCAI เราสามารถอธิบายรูปแบบ/ สื่อสารให้เพื่อนๆได้ทราบถึงความเป็นมาของการผลิตได้

3.นำหลักการทฤษฎีของบุคคลต่างๆ มาใช้ในการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปิยาณี เรืองเดช : V3ความเห็น (0)