หลักสูตรการเรียนการสอน

วิวัฒนาของสื่อการสอน

    มนุษย์รู้จักการใช้สื่อการสอนมากว่า2000ปี เช่น การขีดเขียนบนพื้นทรายและผนังถ้ำระบบการเรียนการสอนใช้สื่อได้พัฒนาการตามความเจริญและสิ่งแวดล้อมของสังคมมนุษย์จากพื้นทราย   สู่ยุคกระดาษสา กระดานชนวน ชอล์ค และกระดานดำ สื่อสิ่งพิมพ์เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ สไลด์ เทป และวีดิทัศน์ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานหลายด้าน ไม่ว่างานด้านบริหาร งานบริการทางการศึกษา  รวมทั้งช่วยในการเรียนการสอนซื่งเราเรียกกันว่า CAI (Computer Assisted Instruction)  ปัจจุบันบทบาทของคอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้มีมากยิ่งขึ้นทวีคูณ ทั้งนี้เนื่องมาจากวิวัฒนาการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทำให้เทคโนโลยีการเรียนการสอนพัฒนาการตามไปด้วย  จากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศน์โดยทั่วไป ไปสู่การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านจอภาพและการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

    สื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ รูปแบบการนำเสนอ (Powerpoint) รูปแบบ CAI บนแผ่น CD ระบบศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Resource Center)  รวมไปถึงการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Learing Space ของค่าย Lotus และ Web Force    ของค่าย Cilicon Graphic ซึ่งทำการเรียนการสอนผ่านเว็บ สื่อการเรียนการสอนที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอักษร ภาพ เสียง ภาพและเสียง วิดีโอ หรือสื่อผสม สื่อที่กล่าวนี้ จะต้องถูกแปลงให้อยู่ในรูปของไฟล์ ที่สามารถจัดเก็บและนำเสนอได้ด้วยคอมพิวเตอร์ นับจากนี้ต่อไปสื่อการสอนดิจิตอล (Digital Instruction Media) จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อการเรียน    การสอน

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางพัชรี หยิบสูงเนินความเห็น (5)

Mayuree
IP: xxx.151.141.195
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกของเพื่อนอ่านแล้วได้รับความรู้ดีมาก

มยุรี  แสงชาติ  c.i  6.1  no.  31

http://gotoknow.org/mayuree

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระพอสมควร กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด กรุณาทำเว็บลิงค์ด้วยก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มานิต

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ประสบความสำเร็จค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

กรรณิการ์ แจ้งไพศาล
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

อ่านบล็อกของพี่แล้ว ได้รับความรู้เพิ่มเติม ดีใจด้วยค่ะที่พี่สร้างบล็อกสำเร็จ  http://gotoknow.org/kannikarjaeng

 

 

panomval
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้มาเยี่ยมชมงานของท่านได้รับความรู้ดีมากของแสดงความยินดีในความสำเร็จ  http://gotoknow.org/panomval99