ความคาดหวังจากการเรียน

ความคาดหวัง

1.สามารถผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆได้ อย่างมีคุณภาพ

2.นำความรู้ในเรื่องการออกแบบ/การผลิตไปปรับใช้ในงาน

3.มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

4.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดความรู้ต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปิยาณี เรืองเดช : V3ความเห็น (0)