khasuchila

AEED
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเดินทาง

สัปดาห์ต้นเดือนสิงหาคม  2552  ฉันได้รับการเดินทางร่วมกับท่าน ผ.อ.คนใหม่ และ ฝ่ายบุคคลากร เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอความช่วยเหลือ  เพราะขณะที่ท่านผ.อ.คนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่  สิ่งที่ต้องทำก็คือ การรับงานต่อ แต่ที่น่ามีปัญหา ในเรื่องงบประมาณการเงินที่ไม่ลงตัว จึงรับงานด้านนี้ไม่ได้ ทั้งๆที่ฉันเดินทางมาถึงก่อน รับทราบปัญหาเพียงผิวเผิน ไม่มีโอกาสเข้าสู่วงในเพราะถูกสกัดกั้นตลอดเวลาเกือบ 1 ปี อาจเป็นเพราะทราบเรื่องราวการเดินทางของเงิน โกรธมากเก็บไว้ในใจ ที่เขาหาว่าฉันโง่มาจากประถมฯจะรู้เรืองอะไร ไม่แน่จริงไมมาถึงระดับนี้หรอกจะบอกให้ ทำงานนี้มาเกือบเท่าอายุราชการ ขณะนี้ แนวทางการทำงานของท่านผ.อ. เน้นความถูกต้อง ยึดระเบียบ ฉันสบายใจที่สุด  จะได้ถูกต้องเ  โปร่งใส เสียที่ สำหรับคนที่ทำงานผิดพลาดมาตลอดกับเพียงไม่กี่คน ก็ต้องเคลียร์ตัวเอง  คำพระกล่าวไว้  ทำดีดี  ทำชั่วชั่ว มักจริงเสมอ  ผลที่คุณทำอย่างไร มักย้อนกลับอย่างนั้นสาธุๆๆ

ได้มีโอกาสคุยกับท่านผ.อ.คนใหม่ เพียงแต่ยึดหลักการทำงานตามนโยบายวันแรกที่มาทำงาน ฉันคงทำงานอย่างมีความสุขใจ พร้อมที่จะทำงานร่วมด้วยความเต็มใจ

เริ่มงานจากแทบไม่เหลืออะไรไว้ให้ชื่นชม แต่การเดินทางสายนี้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเอง  กำลังใจ ให้ซึ่งกันและกัน ฉันพร้อมที่จะเดินทางต่อ  ........ผ.อ. พาไปเยี่ยมโรงเรียนมัธยมลำพูน 17  โรง เพราะจุดประสงค์ของการพัฒนาต่อยอดเพื่อเดินทางต่อ ด้วยเหตุผลของการขาด เงิน ในการบริหารจัดการในโรงเรียน ฉันกับท่านผ.อ. ไม่ได้ก่อ แต่ก็ต้องตามเก็บ กวาด สิ่งที่คนอื่นสร้างไว้ ไม่งั้นเดินไปข้างหน้า  ไม่ได้ การเดินทางคราวนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องบางโรง ทำให้พบสัจจะธรรม  ต้องขอบคุณ ท่านผ.อ. อรรณพ  ปัญญาโกษา  ผ.อ.บุญเรือง  วังแจ่ม  และผ.อ. ศุภัทธียา  พรพิพัชระ เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสเสมอสำหรับความเดือดร้อนที่ไม่ได้ก่อในครั้งนี้  จะพยายามช่วยกันสานต่อที่ถูกต้องต่อไปและแน่นอน การให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ต้องได้รับการตอบแทนคืนกลับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความก้าวหน้าความเห็น (0)