เด็กไร้สัญชาติ

หมูอ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ

การมีสถานะเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลย่อมบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในทางกฎหมายที่จะส่งผลต่อการมีสิทธิ์หน้าที่ที่แตกต่างกัน หากแบ่งคนในประเทศไทยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนสัญชาติไทยกับคนไม่มีสัญชาติไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการศึกษาภาคบังคับความเห็น (0)