มาเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพด้วยความรักที่วังจันทร์ 2

แนะนำทีมงาน

จากซ้ายไปขวา อ. กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์ อ. ชัญญา เจียมใจ และ อ. ยงยุทธ สงวนชม เราได้รวมทีมกันเมื่อเช้าที่อยู่ในรถที่จริงเราก็มาเรียนรู้กันเหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วังจันทร์การพัฒนาคุณภาพที่มีฐานจากความรักความเห็น (0)