ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ

ธรรมาธิปไตย ประชาธิปไตย
พระพรหมคุณาภรณ์ได้กล่าว่า ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ อีกทั้งท่านพุทธทาสภิกขุก็กล่าวถ้าคนไม่มีธรรม เห็นแก่ตัว ประชาธิปไตย ก็กลายเป็นประชาธิปตาย มีความเห็นว่าถ้าหากเราจะแก้ปัญหาใด ๆ ของสังคม เราต้องทำให้คนมีธรรมมากขึ้น มีธรรมมากขึ้นในที่นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่สังคม การทำเช่นนี้ค่อนข้างจะยากในสังคมที่ผู้คนบูชาวัตถุ ต้องการจะมีเงินมากมายโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความชอบธรรมของเงินที่ได้มา วิธีฝึกให้ตนเองเป็นคนเห็นแก่ตัวน้อยลงก็คงจะเริ่มจากการสำรวจจิตของตนเอง ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ มีสติระลึกว่าตนเองทำอะไรอยู่ ยุติธรรมกับผู้อื่นแล้วเหรอยัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคือการเรียนรู้ความเห็น (0)