มีหลายคนที่คิดว่าอาจจะคาดหวังจากการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ว่า จะได้รับ เรื่องเงิน ความสุข ชื่อเสียงที่อาจารย์จะได้รับ จริง ๆ อยากให้มีหลายข้อที่อาจารย์คาดหวังว่าจะได้ จากการให้ อย่างข้อหนึ่งที่เราคาดหวังแต่ไม่ปรากฎในหัวข้อที่ผู้ใหญ่ท่านนั้นมีในสไลด์ ก็คือคาดหวังว่าเราจะมีส่วนช่วยส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้ดีขึ้น ให้เขาได้มีโอกาสที่ดีขึ้น ให้เขาโชคดีที่ได้เราเป็นอาจารย์ของเขา อยากให้ส่งเสริมแนวคิดที่ว่าคนเราเพียงแค่ได้ทำอะไรให้คนอื่นบ้าง ก็รู้สึกดี มีความสุขแล้ว โดยที่ไม่ต้องได้รับเิงินทองและชื่อเสียงกลับมา