ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การประชุมคณะ กก.พัฒนาโครงสร้างระบบราชการ/10 พ.ค.19) เรียนเชิญท่านผู้สนใจคลิกอ่านเพื่อ update เหตุการณ์พลันค่ะ.

  QA Innov. Team