ดิฉันไปฟังอาจารย์ประพนธ์เกี่ยวกับวิธีคิดของท่านเล่าจื้อ     ฟังแล้วจึงอยากเอามาทายเล่นๆ   ส่วนรางวัลจะขอดูคำตอบก่อนค่ะแล้วจะไปเบิกเงินเดือน (ยังไม่รู้ของใคร)มาให้ค่ะ