จากการไปเสวนาที่สคส.ที่ บ้านผู้หว่าน   มีผู้เสนอว่าคนส่วนมากมาดูงานโดยขาดเป้าหมายและเป็นภาระของหน่วยงาน      นอกจากจะเสียเวลาทั้งสองฝ่าย   เสียค่าอาหารและค่าน้ำมันรถ   และผลของการดูงาน   ผู้ให้ดูงานจะไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากนัก     ผู้เข้าร่วมเสวนาแนะนำว่าหน่วยงานที่ให้ดูงานควรขอข้อมูลจากคนที่มาดูงานเพื่อสร้างคลังข้อมูลมากขึ้น    และการดูงานถ้าดูฟรีมักไม่ค่อยสนใจ     อาจารย์บอกว่าดูแบบมักง่าย   รู้สึกคำนี้จะคุ้นๆนะคะ   ดิฉันไม่ค่อยกล้าลปรร.ประเด็นนี้มากนักเนื่องจากกลัวว่าจะเผลอว่าตัวเองเข้า   ฟังแล้วอยากให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดูงานลองคิดถึงเรื่องการเก็บคลังข้อมูลจากผู้ดูงานค่ะ