ช่วยหน่อยครับ  ปัญหาการใช้ภาษาไทยใน rss ของ gotoknow

ภาพบน: เนื่องจาก encoding="uft-8"  ทำให้มีปัญหาภาษาไทยเมื่อนำ rss ไปใช้งานกับ Browser บางตัว เช่น IE6  อยากให้แก้ไข encoding เป็น Thai(Windows) เช่น widows-874  หรือ TIS-620  ได้หรือไม่  (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

 

ภาพบน: ปัญหาภาษาไทยของ rss จากการเปลี่ยน View>encoding ใน IE6 Thai(windows)

              (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)