ต้อนรับผู้บริหาร นบอ. รุ่นที่ 4   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมาถึงคิวของคณะสหเวชศาสตร์ในการเตรียมต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบอ. (โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา) ผู้บริหารที่มามีคณบดี 4 ท่าน และผู้อำนวยการอีก 4 ท่าน ผู้บริหารส่วนใหญ่จะอยู่หน่วยงานทางด้านศึกษาศาสตร์ แต่คณะสหเวชศาสตร์ เป็นหน่วยงานเดียวในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผู้บริหารเลือกมาดูงาน ทางคณะมีการเตรียมความพร้อมก่อนประชุม โดย
รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ออกแบบกระบวนการต้อนรับในครั้งนี้ จัดในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ให้ผู้บริหาร 1 ท่านต่อเจ้าหน้าที่ 1 คนในการให้ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการจะเรียนรู้ เจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นผู้ปฏิบัติตรงตามหัวข้อที่ฝ่ายผู้จัดขอมาเรียนรู้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่เรียนรู้ ให้ผู้บริหารแต่ละท่านประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบเรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริง
     กำหนดเจ้าหน้าที่เฉพาะเรื่อง ไว้ดังนี้
     คุณนิตา  วัชรพันธุ์ : บุคคล
     คุณกมลพร เซี่ยงว่อง : การเงิน
     คุณดุรณี  จันตระ : นโยบายและแผน
     คุณวราภรณ์ พยัตตพงษ์ : วิชาการ
     คุณชรินทร์ ร่วมชาติ : e-office
     คุณสมภพ อังศุเกษตร : MIS
     คุณนันทิดา ทัพเกษม : กิจการนิสิต
     คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ : QA2KM

      วันที่คณะผู้บริหาร นบอ.มาดูงานที่คณะสหเวชศาสตร์ คณบดีและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเตรียมต้อนรับด้านหน้าคณะ โดยถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน (ทุกคนยังสดใสอยู่) และพาไปที่ห้องคอมพิวเตอร์ คณบดีเกริ่นนำเล็กน้อย และให้ผู้บริหารเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำ ท่านคณบดีจากคณะคุรุศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีมเรียกผมไปเป็นคนแรก ต่อจากนั้นน้อง ๆ ในสำนักงานก็ไปประจำผู้บริหารแต่ละคน เริ่มต้นด้วยการใช้งานโปรแกรม e-office ให้ผู้บริหารแต่ละท่านได้ลองทำงานในคณะสหเวชศาสตร์จริง ว่าถ้ามีเรื่องเข้ามาในคณะแล้วท่านจะพิจารณาสั่งการอย่างไรบ้าง  ต่อจากนั้นก็ให้ท่านได้ดู SAR ON BLOG ซึ่งข้อมูลของคณะทั้งหมดส่วนใหญ่ก็อยู่ในนี้ทั้งหมด อาหารว่างก็เสริฟในห้องเลย ท่านคณบดีเดินดูโดยรอบ  ช่วงท้ายได้นำ Presentation ของคณะ ให้ผู้บริหารได้ดู และได้พาเยี่ยมชมสถานที่ของคณะเนื่องจากในวันที่ 21-22 กรกฎาคม คณะได้จัดโครงการบุคลากรสุขภาพดี สหเวชฯ เข้มแข็ง พอผู้บริหารไปถึงภาควิชารังสีเทคนิค ท่านคณบดีได้ให้ผู้บริหารตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก ก่อนไปรับประทานอาหารกลางวัน

       การต้อนรับในครั้งนี้  ทำให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้ถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบ้ติงานจริงให้กับผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม นบอ. ด้วยความมั่นใจมากขึ้น

 

 บอย สหเวช

คำสำคัญ (Tags): #นบอ#ศึกษาดูงาน
หมายเลขบันทึก: 280884เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2009 09:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี