การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในสมัยก่อนมีแต่การเรียนท่องจำ  ครูดิษฐพงษ์  เจริญลาภ ได้คิดค้นการท่องสูตรคูณมีจังหวะและทำนองเพื่อให้จำสูตรคูณง่าย โดยใช้จังหวะของเพลง 30ยังแจ๋วมาประกอบเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์