บันทึกการเมืองโลก : (1) การปฏิรูปองค์การสหประชาชาติ

• ท่านนายกฯ อานันท์ ได้รับการร้องขอจาก ดร. โคฟี่ อันนันเลขาธิการองค์การสหประชาชาติให้เป็นประธานคณะทำงานยกร่างการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติเมื่อประมาณปีครึ่งมาแล้ว
• รายงานนี้ระบุชัดเจนว่ารูปแบบการบริหารของ ยูเอ็น ที่ใช้มานานกว่า ๕๐ ปี ล้าสมัยและทำให้ ยูเอ็น ด้อยประสิทธิภาพ   มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากเกินไป    โดยที่บุคลากรจำนวนมากเป็นผู้ไม่มีความสามารถในการทำงานให้ ยูเอ็น เนื่องจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกส่งหัวคะแนนของตนมาเป็นเจ้าหน้าที่ของยูเอ็น  เป็นการตอบแทนทางการเมือง   นี่เป็นตัวอย่างของสาเหตุเดียวของความด้อยประสิทธิภาพ ที่บทนำในบางกอกโพสต์ (๕ พค. ๔๙)  ระบุ   แต่ผมว่าตันเหตุของความด้อยประสิทธิผล/ประสิทธิภาพมีอีกมากมาย
• ยกแรกของการขยับเพื่อปฏิรูป ยูเอ็น  คณะกรรมการงบประมาณลงมติไม่รับข้อเสนอด้วยคะแนนเสียง 108 : 50  โดยงดออกเสียง 3 ประเทศ
• กลุ่มประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เรียกว่า "กลุ่ม 77" โดยเวลานี้ขยายจำนวนเป็น 134 ประเทศ   ไทยเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ด้วย   เหตุที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะคิดว่าการปฏิรูปนี้เป็นวิธีที่ประเทศมหาอำนาจจะเข้าไปยึดครองยูเอ็นยิ่งขึ้น   และทำให้ประเทศกำลังพัฒนามีโอกาสได้รับประโยชน์จากยูเอ็นลดลง 
• ผมอ่านบทความนี้แล้วไม่ตัดสินว่าควรให้ความเห็นชอบข้อเสนอปฏิรูปยูเอ็นหรือไม่ เพราะไม่ได้อ่านข้อเสนอนั้น   และถึงแม้ได้อ่านผมก็จะไม่เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้ง 
• แต่ผมมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับองค์การชำนัญพิเศษของยูเอ็นอยู่บ้าง    พบว่าในองค์การนั้นมี "การเมือง"  อยู่ไม่ใช่น้อย  ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมา    หลายครั้งทำให้กิจกรรมที่ทำไม่ค่อยก่อประโยชน์ในระดับประเทศสมาชิก 
• "การเมือง" ที่ว่าก็คือต้องหันไป "มองหน้า" ลูกพี่ใหญ่อย่างอเมริกา ก่อนจะตัดสินใจทำ หรือไม่ทำอะไร    และวิธีคิดหลายๆ อย่างก็คิดบนฐานของประเทศพัฒนาแล้ว   ทำให้ข้อตัดสินใจขององค์การไม่ก่อผลต่อประเทศกำลังพัฒนาเท่าที่ควร

วิจารณ์ พานิช
5 พค. 49
สนามบินขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การเมือง

หมายเลขบันทึก: 27999, เขียน: 11 May 2006 @ 08:15 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 18:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)