หลังจากเราได้

อบรมการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล..โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Day 1 ปี 2552ในวันที่ 14 กค 2552 ไปแล้ว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยได้ให้การบ้านน้องไปหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Clinical nursing practice guide line) เพื่อจะได้นำมาสังเคราะห์งานวิจัย

ผลสรุป.. มีคนที่สามารถทำมาถึงขั้นตอนนี้

ประมาณ 4 คน คนที่ต้องการขอความช่วยเหลือให้คำแนะนำเพิ่มเติมประมาณ 10 คน

ส่วนคนที่ต้องการหาประเด็นในการสร้างแนวปฏิบัติให้ชัดขึ้นมี 15 คน

 

หลังจากนั้น..เราก็ให้ไปค้นงานวิจัยต่ออีก และกลับมาฟังรุ่นพี่นำเสนอ CNPG

ได้สำเร็จแล้ว 3 คน

มีคุณรัชนีพร คุณพรนิภาและคุณเอื้อมพร น้องๆบอกว่าเข้าใจมากขึ้น

 

 

สำหรับ Day 3

เราให้น้องฝน มานำเสนอเรื่อง ......

แนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง  การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Clinical Nursing Practice Guideline for   Cholangiocarcinoma   Patients   receiving   Chemotherapy

เรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมอีก หลังจากนั้นให้น้องที่เข้าอบรมมานำเสนองานที่ทำ

มีคุณน้องตุ้ย.. นำเสนอ แนวปฏิบัติการพยาบาล  เรื่อง  การดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ไดรับยาเคมีบำบัด 

Clinical Nursing Practice Guideline for   Colon Cancer  Patients   receiving   Chemotherapy

น้องจาก AE& 6ก นำเสนอแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เรื่อง  การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

และน้องจากNICU  นำเสนอ .. แนวปฏิบัติทางการพยาบาล เรื่องการจัดการความปวด ในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะส้นเท้า

 อีก 1 เดือน เราจะติดตาม เพื่อให้น้องมานำเสนอ CNPG ในโอกาสต่อไปค่ะ