ขอพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาของเรา(อย่างง่าย ๆ ก่อนนะจ๊ะ เด็กๆ)

งานชิ้นที่ 2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยจากต่างประเทศ

วิธีการ

1.      ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน

2.      เลือกงานวิจัยที่สนใจจาก Journal of Early Childhood Research ใน http://ecr.sagepub.com/

3.      ส่งชื่อนศ.ในกลุ่ม และเรื่องที่เลือกมาที่นี้ ใครส่งก่อนเลือกได้ก่อน ส่งทีหลังห้ามซ้ำกับคนที่ส่งก่อนนะ

แจ้งมาได้เลยนะ