inclusive-t11

รักแท้คือ.........รักแม่


ความเห็น (4)

1000love
IP: xxx.176.170.75
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาสาระดีมากครับ อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี ซาบซึ้งมาก
เรืองสิริ
IP: xxx.176.170.75
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีค่ะ ทำให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของเด็กพิการดียิ่งขึ้นค่ะ ควรจัดรูปแบบให้ดีอีกหน่อย

สุภลักน์
IP: xxx.176.170.75
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาในการทัศนศึกษายังไม่ครอบคลุมทุกที่ที่ไป แก้ไขอีกหน่อยก็จะดีค่ะ โดยรวมก็ดีแล้ว น่าสนใจดีมากค่ะ
อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งรัฐบาล ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ องค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมขน จึงจะทำให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์