การศึกษาดูงาน

“หากชีวิตของคนเราสามารถที่จะเลือกเกิดได้ เขาเหล่านั้นคงไม่เลือกที่จะเกิดเป็นผู้พิการ”

บทความน่าอ่าน คลิ๊ก

                                                รายงานการศึกษาดูงาน คลิ๊ก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-t08ความเห็น (2)

kang
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
เขียนดีมากคะ
อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับนักศึกษา

คนที่มีความบกพร่องหากได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างถูกต้องก็สามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้เหมือนกับคนอื่นๆ และหากสังคมเปิดโอกาสคนเขาเหล่านั้น  เขาก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุข ด้วยน้ำใจของคนไทย และสำหรับครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาที่สอนอยู่ทั่วประเทศไทยหากให้โอกาสให้เด็กพิการได้เข้าเรียนและจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแล้วก็จะสามารถทำให้เด็กพิการสามารถพัฒนาตามศักยภาพของพวกเขาได้