madams

การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษที่จังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี

<p align="left">การจัดการศึกษาพิเศษ</p> <p align="center"></p><p align="left">                  จากการได้ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษเมื่อวันที่15 สิงหาคม พ.ศ.2548 ที่จังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในตัวเด็กพิเศษมากขึ้น ความอคติ ความกลัวและทัศนคติเชิงลบต่างๆหมดไป และอยากจะถ่ายทอดทัศนคติเชิงบวกให้กับบุคคลอื่น ๆ ที่ยังไม่เข้าใจบุคคลพิการโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อมีโอกาส ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย  สิ่งสำคัญคือได้ทราบว่ามีโรงเรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่หลายแห่งในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจคนไทยที่อ่อนโยน ไม่ละเลยบุคคลพิเศษเหล่านี้ โรงเรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษก็ให้การดูแลเด็กพิเศษทุกคนเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการตรวจสอบพัฒนาการตลอดเวลาและเนื่อง <ul>

 • การจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนโสตศึกษา
  จังหวัดนนทบุรี

               
  โรงเรียนโสตศึกษาจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ  รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษเป็นแบบโรงเรียนพิเศษไปกลับ  ซึ่งเป็นรูปแบบที่จัดประสบการณ์ทางการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษแยกออกจากเด็กปกติ โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จะจัดให้เด็กพิเศษแต่ละประเภทมาเรียนร่วมกันในหนึ่งโรงเรียน  เช่น เด็กตาบอด หูหนวก ร่างกายพิการ มีปัญหาทางอารมณ์ เป็นต้น โดยมีเครื่องมือพิเศษที่จำเป็นต้องใช้ในการให้การดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กเศษเหล่านั้น ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษานี้ก็มีสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังระบบFM อุปกรณ์ตรวจวัดการได้ยินเบื้องต้น โปรแกรมการฝึกพูดด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟัง การพูดและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี

 • การจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ
  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

                
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความพร้อมมาก ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรมีห้องสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพและแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยมากเปิดให้บริการแก่ผู้พิการทุกประเภท ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 มีหน้าที่บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกและเตรียมความพร้อม, ให้คำปรึกษา, ประสานงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม, ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, เป็นศูนย์วิชาการ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร,บริการช่วยเหลือด้านอื่นๆอีกมากมาย

 •               


 • การจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนปัญญานุกูล
  จังหวัดสุพรรณบุรี


                โรงเรียนปัญญานุกูลจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ มีการใช้หลักสูตรของการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษเป็นแบบโรงเรียนพิเศษประจำ เป็นสถานที่ที่เด็กพิเศษได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเด็กนักเรียนเกือบทั้งโรงเรียนพักที่หอพักภายในโรงเรียน และมีบางส่วนที่มีผู้ปกครองคอยรับคอยส่ง โดยทั่วไปโรงเรียนจะอยู่ห่างจากบ้านเด็ก เด็กอาจกลับไปเยี่ยมบ้านเป็นระยะ ๆ หรือกลับบ้านทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่โรงเรียนพิเศษประจำนี้เด็กจะได้รับทั้งการศึกษาและการฝึกหัดให้ทำกิจวัตรประจำไปด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ เด็กเรียนช้าและเด็กปัญญาอ่อน
 • </ul></font></p>

   

  </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></strong>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-e15  ความเห็น (5)

  IP: xxx.170.161.245
  เขียนเมื่อ 
  เป็นประโยชนย์มากๆ สำหรับคนที่สนใจ
  คุณชายท็อป
  IP: xxx.7.144.227
  เขียนเมื่อ 

  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน รวมไปถึงยังได้รู้เกี่ยวกับกิจกรรมและรูปแบบการสอนของ โรงเรียนอีกด้วย

  อ.วิรัตน์ชัย
  IP: xxx.170.161.250
  เขียนเมื่อ 
  ยินดีกับนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีกับเด็กพิการ และยินดีกับเด็กพิการทุกคนที่จะมีคุณครูที่เข้าใจในตัวเด็กพิการเพิ่มขึ้นอีกหลายคน
  nattapong keawsaard
  IP: xxx.27.195.240
  เขียนเมื่อ 

  ขอแสดงความยินดี และดีใจกับเด็กที่มีความผิดปกติทั้งหลาย ด้วยความจริงใจ ที่มีหน่วยงาน คอยให่ความช่วยเหลือเขาเหล่านั้น นึกว่าสงสารเด็กเหล่านั้นเถิดครับ

  Ji2