รายงานการศึกษาดูงาน


การให้โอกาสคนเป็นสิ่งสำคัญ

<p align="center">การศึกษาดูงานณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี</p><p align="center"></p> <p align="justify">        จากการไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ทางศูนย์ได้มีการช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมให้บุคคลเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น ฝึกทักษะกล้ามเนื้อที่ริมฝีปากโดยให้เป่าฟองสบู่ กิจกรรมการร้อยลูกปัดเพื่อฝึกสมาธิสำหรับบุคคลออทิสติค การสอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมCAI สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญา กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยวิธีธาราบำบัด มีสวนฝึกประสาทสัมผัส มีห้องสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ฯลฯ</p> <p align="justify">           การไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยของเด็กพิเศษว่าแต่ละประเภทก็มีพฤติกรรมที่แสดงออกมาแตกต่างกันไป ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติทั่วไปได้ หากได้รับการดูแล รักษาบำบัดฟื้นฟู และจัดการศึกษาให้อย่างถูกวิธี เพื่อให้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติทั่วไปได้อย่างมีความสุข </p> <p align="justify">           และจากการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถมสาธิต  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษ  ซึ่งเด็กพิเศษที่ได้เข้าไปทำการหาข้อมูล  ได้แก่  เด็กไฮเปอร์  และเด็กออทิสติก  เด็กเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป  เพียงแต่ว่าต้องมีคุณครูพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด</p> <p align="center"></p>

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2767เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2005 09:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (7)

น่าสงสารเด็กพิเศษจังเลย

เวโรจน์ ให้ฝึกอัพโหลดรูปของเวโรจน์ลงไปด้วย  ลองอัพโหลดไฟล้ข้อมูลเข้าไปด้วย  การศึกษาสังเกตการศึกษาเรียนรวมที่โรงเรียนประถมสาธิตเป็นอย่างไรบ้าง  เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย  ควรฝึกใช้เวบ gotoknow.org บ่อย ๆ ให้เกิดความชำนาญ  หากมีข้อมูลความรู้ให้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และศึกษาสิ่งที่คนอื่นนำมาเผยแพร่  จะดีมาก  ให้สมัครเข้าชุมชน  gotoknow.org/bangkoknode ด้วย

ขอแก้ไขชื่อจากเวโรจน์เป็นสุพัตราค่ะ 

สุพัตรา ให้ฝึกอัพโหลดรูปของสุพัตราลงไปด้วย  ลองอัพโหลดไฟล้ข้อมูลเข้าไปด้วย  การศึกษาสังเกตการศึกษาเรียนรวมที่โรงเรียนประถมสาธิตเป็นอย่างไรบ้าง  เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย  ควรฝึกใช้เวบ gotoknow.org บ่อย ๆ ให้เกิดความชำนาญ  หากมีข้อมูลความรู้ให้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และศึกษาสิ่งที่คนอื่นนำมาเผยแพร่  จะดีมาก  ให้สมัครเข้าชุมชน  gotoknow.org/bangkoknode ด้วย

น่าสงสารเด็กพิการจริงๆเลย

 

น่าสงสารเด็กพิการจริงๆเลย

 

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
ความเข้าใจในตัวเด็กพิการเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กเหล่านี้ได้ แม้แต่เด็กปกติทั่วไปก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี